Wekerom, januari 2019

Geacht gemeentelid,

Handreiking Vrijwillige Bijdrage

Begroting VWB 2019

Het jaar 2018 ligt alweer enkele weken achter ons. Voor u misschien een jaar zoals zovele jaren daarvoor. Maar het kan ook zijn dat het een jaar van zorg en verdriet of juist van blijdschap en dankbaarheid was. Het is genade als we mogen weten en ervaren dat de Heere juist in die omstandigheden heel dicht bij ons is en voor ons zorgt.

Hartelijk dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. God gaf u de middelen en de bereidheid om onze gemeente te steunen. Mede dankzij uw financiële steun konden we elkaar elke zondag ontmoeten onder Gods Woord en doordeweeks in het gemeenteleven. Was er de mogelijkheid om een nieuwe catechesemethode aan te schaffen en konden we starten met Op Stap voor onze jongsten. Was er ruimte voor pastorale ondersteuning in Wicherumloo en kreeg het interieur van de kerk weer een fris kleurtje.

Voor het komende jaar willen we samen verder bouwen aan Gods Koninkrijk in Wekerom. We zijn heel blij met uw betrokkenheid. Daarom doen we ook nu een vrijmoedig beroep op uw financiële steun onder verwijzing naar het bevestigingsformulier: “Voorzie de ouderlingen-kerkrentmeester ruim van middelen”. Middelen die we nodig hebben voor prediking, pastoraat, catechese, jeugdwerk en onze gebouwen. Hoeveel middelen er nodig zijn kunt u lezen in de begroting op de achterzijde van deze brief. We hopen en bidden dat een ieder hierin naar draagkracht zijn verantwoordelijkheid neemt.

Op onze website www.hervormdwekerom.nl vindt u een handreiking om te bepalen wat u zou kunnen geven. Dit is geen maatstaf maar een handreiking. We zijn dankbaar voor iedere gift en verwijzen hierbij naar het penninkje van de weduwe (Markus 12:41-44). Geven we als een verplichting of komt het uit ons hart omdat de dienst aan God ons wat waard is?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de begroting of de vrijwillige bijdrage, aarzel niet, maar neem gerust contact op met een van de kerkrentmeesters. Het is de bedoeling om in week 6 (4 tot 8 februari) de door u ingevulde formulieren weer bij u op te halen.

Rest ons nog u van harte Gods zegen toe te wensen voor het komende jaar en we hopen elkaar te ontmoeten onder het Woord en tijdens gemeenteactiviteiten.

De kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente van Wekerom
Ouderling-kerkrentmeester: Dhr. W.M. Heij Westenengerdijk 10 6732 GR HARSKAMP
Telefoon: 06-53 52 74 48, E-mail: mart@machinefabriekheij.nl