Rommelmarkt

Onder leiding van de rommelmarktcommissie zijn oud-jeugdraadsleden, jeugdraadsleden en derden actief om ieder jaar in de maand april met een enorme groep vrijwilligers een rommelmarkt te organiseren rondom de hervormde kerk van Wekerom. Hiervoor worden gedurende het gehele jaar spullen ingezameld en opgeslagen.
Van de opbrengst is 33 procent bestemd voor het jeugdwerk en 67 procent wordt bestemd voor een project van Woord en Daad. De laatste jaren overstijgt de opbrengst de 20.000 euro. Het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente is door de opbrengsten van de rommelmarkt financieel onafhankelijk. Daarnaast kan een bescheiden bijdrage worden geleverd aan de leniging van de nood van onze verre naaste in de derde wereld en dragen de activiteiten van de vrijwilligers bij aan het zendingsbewust worden van de gemeente.

Voor het ophalen van de spullen kan gebeld worden van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur met 06-46550850. Dan kan een afspraak gemaakt worden voor de maandag- of de donderdagmorgen.

Contact: Stef van de Craats (461074 – svdcraats@kpnplanet.nl)