“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR, EN HET GEHOOR DOOR HET WOORD VAN GOD”

Hervormde Gemeente Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Midden in de samenleving proberen we een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor heel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot Bijbelgespreksgroepen en van verenigingen tot de jaarlijkse rommelmarkt.

Genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof, dat ons bindt en voedt.

Welkom!

AANKOMENDE DIENSTEN

LUISTER MEE
DIENST GEMIST
COLLECTEMUNTEN
ANONIEME GIFT
DIGITALE GEMEENTEGIDS
KERKKLANKEN
WINTERROOSTER
AVG

Meditatie

Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus (Filippenzen 3 :20.)
Lees meer

Laatste Nieuws

Aankomende activiteiten

Vrouwenvereniging Sola Fide

2 oktober @ 19:30 - 21:30

Openingsmiddag winterwerk 2019

5 oktober @ 13:30 - 18:00

Emmaüscursus

10 oktober @ 20:00 - 21:00

Oud papier

7 december @ 09:00 - 10:30