“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR, EN HET GEHOOR DOOR HET WOORD VAN GOD”

Live kerkdienst kijken

Zondag om 10:00 en 18:30 kunt u hier live kijken naar de kerkdienst.

Ontmoeting

Hier zal altijd de meest recente versie van 'Ontmoeting' te zien zijn.

Hervormde Gemeente Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Midden in de samenleving proberen we een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor heel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot Bijbelgespreksgroepen en van verenigingen tot de jaarlijkse rommelmarkt.

Genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof, dat ons bindt en voedt.

Informatie voor gasten in deze corona tijd.

Wilt u als (vakantie)gast onze diensten bijwonen? Hartelijk welkom!

We hebben echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Meldt u zich daarom vooraf aan bij onze scriba. Dan kan per mail via scribaat@hervormdwekerom.nl of telefonisch via 06-16526767.

Welkom!

AANKOMENDE DIENSTEN

LUISTER MEE
DIENST GEMIST
COLLECTEMUNTEN
ANONIEME GIFT
DIGITALE GEMEENTEGIDS
KERKKLANKEN
WINTERROOSTER
AVG

Meditatie

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel (Hebreeën 6:19).
Lees meer

Laatste Nieuws

Aankomende activiteiten

Oud papier

5 september @ 09:00 - 10:30

Ouderen- en alleenstaandenmiddag

14 oktober @ 14:30 - 16:00