Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Waarom zou ik naar de vrouwenvereniging gaan? De Heere heeft ons in dit deel van de wijngaard geplaatst. Wij moeten met de ons geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente. De vrouwenvereniging is daar een onderdeel van. Het is een groot voorrecht om samen als vrouwen van de gemeente Gods Woord te onderzoeken.

Iedereen is uniek, we hebben elkaar nodig. We kunnen zo veel van elkaar leren. De jongeren van de ouderen met betrekking tot de levenswijsheid en de ouderen van de jongeren in hun enthousiasme. Om samen te ontdekken wat de Heere tot ons te zeggen heeft in Zijn Woord. Zo ook samen naar elkaar te luisteren, elkaar te bemoedigen, te vertroosten en samen de weg te leren die gegaan mag worden. In dezen zijn we helemaal afhankelijk van de zegen van de Heere. Maar moeten we dan ook niet gaan in de weg der middelen (o.a. ’t gaan naar de vrouwenvereniging) om zegen te ontvangen?

Natuurlijk weten we dat iedereen het druk heeft, maar zeg eens eerlijk: Kunt of wilt u geen tijd vrijmaken voor gezamenlijk onderzoek van Gods Woord?

We willen jullie graag  laten weten hoe onze verenigingsavonden eruitzien:

We beginnen om 19.30 uur met het zingen van een psalm en gebed. Dan worden de notulen van de vorige verenigingsavond voorgelezen en ondertekend. Vervolgens lezen we de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw. Na het lezen van de Bijbelstudie en het bijbehorende Bijbelgedeelte drinken we koffie of thee en bespreken we na de pauze de antwoorden die we (thuis) gevonden hebben bij de vragen vanuit de Bijbelstudie. We doen dit in groepjes van vier of vijf personen. Vervolgens bespreken we de groepsantwoorden weer met elkaar in de hele kring. Om 21.30 uur besluiten we onze avond met het zingen van een psalm en gebed.

Heb jullie zin om mee te doen? Kom vrijblijvend eens kijken op onze eerste verenigingsavond op 3 oktober. We hopen dan de eerste Bijbelstudie en de inleiding  van de Bijbelstudies te behandelen, die te vinden zijn in het meinummer van de Hervormde Vrouw.

Jullie zijn hartelijk welkom!

Ook is er dit jaar weer de bondsdag op 27 september in de Veluwehal. Het thema is ‘Zo zegt de Heere’, belofte van een nieuw verbond, met samenzang en lezingen. Een fijne dag met veel vrouwen uit heel Nederland, dan kunnen wij uit het zo dichtbije Wekerom toch niet verstek laten gaan?

Wie gaat er mee? We vertrekken om 9.15 uur bij Elim. Graag even opgeven bij Agnes, tel. 461074, voor rijden en/of meerijden. Ook kunt u vast een agenda bestellen bij Agnes of zelf kopen op de bondsdag.

Voor de eerste verenigingsavond op 3 oktober graag vast thuis de inleiding van de Bijbelstudies lezen, in het meinummer van de Hervormde Vrouw.

Een hartelijke groet van het bestuur.