Laden Evenementen

Op woensdag 19 december is er weer de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren met aansluitend een diner.

Deze viering begint om halfelf en omdat we graag willen weten hoeveel er komen in verband met het eten, vragen we u om uzelf op te geven bij de dames Eefje Pol (461122) of Bep Blankespoor (461086).